Myter om passivhus

Myter om passivhus

Det finns många myter om passivhus. Här går vi igenom några av dem och ser hur väl de stämmer med verkligheten.

Passivhusbyggande är byggnadsfysik och högkvalitativt utförande i praktiken, det är inte en konstruktionstyp eller en stil. Begreppet säger heller ingenting om vilket energislag som skall användas eftersom det skall vara generellt tillämpbart. Det mest energieffektiva och minst klimatpåverkande alternativet bör väljas i varje givet läge.

Passivhus måste ha stora fönster åt söder och gluggar åt norr.

Det spelar ingen större roll för energiförsörjningen om huset har fönster mot norr eller söder. Den lilla solenergin, som man kan ta tillvara på vintern är nästan försumbar. Det viktiga med fönstren är att ta vara på en god dagsljusbelysning och att inte få in oönskad solvärme på sommaren. En tumregel är 15% av golvytan kan vara glasarea. Lite större fönster om fönstren har ett lägre värmegenomgångstal, lite mindre om man har de högre.

I södra delarna av Sverige kan man med passivhusfönster låta fönstren gå från golv till tak utan att tänka på kallras eller radiatorer under fönstren -men glöm inte bort att det kan behövas solskydd för att undvika övervärme.

Det krävs speciell arkitektur för passivhus.

Den goda arkitekturen är självklart en del av passivhusfilosofin. Det finns inga motsättningar.

Passivhus är väsentligt mycket dyrare.

Att bygga passivhus kostar några procent mer än vanliga byggnader. Passivhus ger lägre totalkostnader redan efter några år beroende på lägre utgifter för energi. Ett hus står i minst femtio år- helst flera hundra år. Extrakostnaden för att bygga passivhus är i sammanhanget relativt försumbar.


Recept på ett ett riktigt billigt och enkelt boende med hög komfort. Nästan oberoende av omvärlden.billigaste passivhuset Baltica 99 bästa bostaden för två personer.

1- Ett enkelt ansvarsfullt passivhus från Scandinavian Homes 

2- Braskamin för värme

3- Flera solfångare för varmvatten + en liten och en stor vattentank ger mycket hög solvärmeandel av varmvattnet.

4- Torka lite ved varje sommar som räcker hela vintern

5- Enkel ventilationsanläggning med återvinning 

En enkel braskamin är allt som krävs för ett passivhusOberoende liv med minimal vedförbrukning i passivhus som drar ytterst lite värmeEnkel ventilation återvinning spara massor energiSolfångare Lars Pettettson sparande äntligen hemma med billigt boendeLiten 200 liter tank värms snabbt av solenStörre soltank klarar övervärme på sommaren

 

 

Passivhus är tekniskt komplicerade.

Ett passivhus har som enda apparat en värmeväxlare för ventilationsluften. En gång om året behöver man byta filter eller rengöra filtren. Fläktarna har en hållbarhet på minst tjugo år. När man tvättar filtren i köksfläkten eller avfrostar frysen eller byter dammsugarpåse passar man lämpligen på att byta/tvätta filtren i värmeväxlaren.

Täta hus möglar.

Det är tvärtom. Täta hus med en bra ventilation är en förutsättning för att slippa mögel. Den varma inomhusluften har alltid större vatteninnehåll än utomhusluften, det märker vi när vi går ut i kyla och andedräkten syns. När människor som har glasögon kommer in blir det imma på dem. Om ett hus läcker luft, följer vattnet, (ångan), med den varma luften in i konstruktionen. Någonstans på vägen ut bildas kondens och här uppstår garanterat en risk för mögel. När luften vänder följer mögelsporerna med in igen och vi kan bli allergiska och sjuka. Tvärtom alltså; det skall vara så tätt som möjligt och bra ventilation, där vi vet var luften kommer in och vart den tar vägen, när vi har använt den.

Passivhusen värms egentligen upp med el.

Passivhusen liksom alla andra hus använder en del av den värme som alstras inomhus. Vi använder alla el för att laga mat, kylskåp, belysning, TV:n, datorerna och stand-by-apparaterna. El är den högsta energiformen. I passivhusen räknar vi med en "gratiseffekt" på 4 W per kvadratmeter om man inkluderar personvärme och en viss vintersol. Detta innebär att de mest effektiva apparaterna och belysningen som finns på marknaden används. När det kommer ännu effektivare, t ex LED - belysning, sänker vi nivån på gratisenergi till t ex 3 W per kvadratmeter.
I definitionen av passivhus rekommenderas val av eleffektiv utrustning, A-klassade vitvaror och lågenergilampor.

condensation on outside of relly good glazing in a Scandinavian Homes houseDet blir kondens på fönstrens utsida.

Det blir kondens på utsidan på fönstren. Kondensen är ett tecken på att man har fönster av hög kvalitet. Det är värmestrålningen mot världsrymden som gör att fönsterytorna blir kalla och drar åt sig fukten, som kondenserar. I allmänhet kan detta förekomma året om, några timmar på förmiddagen. Om fönstren har rejäla takutsprång, solavskärmning eller träd som står framför, förekommer inte detta. Passivhuset skapar möjligheter att både få bra solavskärmning och hindra kondens.

Passivhus ställer stora krav på de boende.

Den främsta fördelen med passivhuset är den goda komforten och den bra inomhusmiljön, med bra luft, inget drag, eller kallras. Det är dessutom lätt att förstå sig på. Öppnar man fönstren och får tvärdrag, blir det kallt. Då förstår man att man måste stänga.

Källa: Passivhuscentrum. www.passivhuscentrum.se Sidan uppdaterades: 2014-03-03 av L.P.

 

 

Fler myter som vi skrivit om tidigare i vårt Irländska nyhetsbrev:


-You cannot open the windows  Wrong! You can open them as much as you want, but leaving them open is about as smart as to have a hole in the pocket and let the money pour out! Any reasonable designer will use openable windows only where they are needed. Fixed windows costs less to buy, lets in 10% more light, have better overall U-value and require less maintenance than opening windows.

-Large glazed areas cause large heat-losses  This is true! In a passive house, we seek a reasonable balance between good natural light and low heat-losses. It is ironic when un-aware people who demand huge quantities of windows buy the cheapest double glazed windows they can find because cannot afford better quality! The opposite should be the case - if you exaggerate the glazed areas, you need to compensate for the huge heat-losses by installing the very best and most expensive windows!

-Planning office is hostile to passive houses  I am sorry to say that this seems to be true. In passive design shading is incorporated in the design of the building. Overheating is avoided partly thanks to protective eaves. This overhang also protects the wall and the top of the windows decreasing the need for maintenance. Many county development plans do not allow these. Period! One wonders where the intelligentsia in these planning offices has been for the last 20 years. On courses in England probably…… maybe it is time for the so called greens in Government to flex a muscle? The people responsible for the dysfunctional houses and infrastructure of the country are still ruling us….  back to the windows; we have to work around the planning office by being extra careful with the location and size of the windows.

-Passive houses are bulky  True, a compact house is more energy-efficient than a complicated sprawl of a house. It is sad to see the planning offices banning moderate widths of houses and thereby encouraging narrow bodied houses. The result is dramatically increased surface area of the climate shell.  Try to remember a simple fact; if you double the surface area you double the heat losses and this has to be compensated by usage of more heat.

-Must use passive house components  Houses as well as components and materials claim to be “Passive”. How can a material or a component be passive? It depends mostly on the climate where the house using the specific component is built. The demands for a “passive” window installed in a house in Lapland are much higher than in mild Ireland or Germany.  

-Passive houses are complicated  Wrong! Passive houses are so simple that most people don’t even know that they live in one. The idea is to prevent heat losses to such a degree that massive and complicated systems are superfluous. It is only the filters in the ventilation unit that needs attention, they need to be replaced or cleaned once or twice a year. This is as easy as to replace the dust bag in a vacuum cleaner. 

In all honesty I think I must qualify the statement above; Passive houses are supposed to be simple. That is the original thinking behind the concept. Unfortunately, there seem to be more “active” passive houses than “passive” passive houses. I have noticed that complex heating systems with combinations of heat pumps, ventilation, solar, ground-pipes and pellet burners are often installed in complicated houses that claim to be passive. And this craze is often endorsed by the Passive house institute! It seems to be clients with fat wallets who engage architects to build large exclusive houses. This makes a mockery of the original idea of a simple sustainable house that is also affordable!

-Passive houses are stuffy  Wrong! The indoor climate is better than in most houses. Fresh air is continuously distributed to the rooms. No damp and mould problems due to continuous extraction from the dirty rooms. No un-desired air-leaks due to the high air-tightness required in passive house construction.