Kontakt
Vilka står bakom Scandinavian Homes och var?


Scandinavian Homes Sweden AB

Kungsgatan 21

453 33 Lysekil

Tel: 0523-14510

Lars Pettersson

Verkställande direktör

Lars är VD och en av grundarna av Scandinavian Homes AB, Sverige

Linda Pettersson

Adminstration & kundvård

Linda är en av grundarna av Scandinavian Homes Ltd i Irland.

Peter H. Lohr

Arkitekt, energikonsult

Peter har varit arkitekt och designer av våra hus sedan 2006. Han är en arkitekt med särskild fokus på passivhus och energikonsulttjänster.Historia

Lars och Linda Pettersson grundade företaget Scandinavian Homes 1991. De började bygga sitt eget hus i Galway i Irland och fann då snabbt att det fanns ett mycket stort intresse för den typ av energisnåla hus som senare utvecklades till de passivhus som företaget tillhandahåller idag. Sedan starten har företaget byggt mer än trehundra hus på Irland

Scandinavian Homes har varit en föregångare på en marknad som totalt har dominerats av stenhus. Den stora skillnaden på ett hus från Scandinavian Homes är att de är både varma, torra och välventilerade.
Sedan 2005 har vi uteslutande byggt hus enligt passivhus principen. Detta innebär att husen är mycket välisolerade och täta. Samt välventilerade, avluftens värme tas effektivt tillvara i värmeväxlings systemet. Kravet som ställs för att kalla ett hus för ”passivhus” i Sverige är att det totala behovet av tillförd energi för uppvärmning är max:12W/m2 samt i flerfamiljshus 10W/m2.
För detta krävs det mycket bra isolering samt ett lufttätt klimatskal mycket effektiv ventilation med värmeåtervinningssystem och treglas fönster med U-värden understigande 1,0.

Vi har byggt ett flertal hus i Sverige, men från nyåret 2018 vi har slutat att bygga hus i Sverige.

Vi tillverkar och levererar fortfarande kompletta stommar i Sverige