Hustyper
hitta rätt hus för dina behov

1 - 1½ - planshus
Atlantica
~40-120m²
Baltica
~60-150m²
Nordica
~80-200m²
Hibernia
~100-250m²
2 - planshus
Utklippan
~80-170m²
Kattegatt
~140-280m²
Skagerack
~180-350m²
Draget
~200-430m²

Scandinavian Homes koncept möjliggör mycket hög kostnadseffektivitet.

Alla våra hus är byggda med samma kvalitet och höga standard. Vi erbjuder fyra serier av hus. Skillnaden mellan de fyra serierna är bredden på huskroppen och taklutningen. Varje hus kan byggas i valfri längd i steg om 1200 mm (1,2m). Genom detta minimeras kostnaderna och onödiga köldbryggor i väggar och tak undvikes.

I vår prislista presenteras tre hus i varje serie med möjlighet att lägga till eller minska längden på huset med en 1.2 meters förlängning eller minskning. Detta görs för att möjliggöra att snabbt och enkelt beräkna kostnaden för att göra huset större eller mindre när man designar sitt drömhus. I det slutliga prisförslaget från Scandinavian Homes är alla beräkningar exakta.

1-våningshus: Prislistan fungerar riktikt bra för envåningshus, enkelt att bygga. Dessutom är det riktigt billig att uppnå extemt bra takisolering genom att blåsa in hela 700mm cellulosafiber isolering på den platta vinden. Ytterväggshöjden är hela 2580mm.

1½-våningshus: Genom att höja takvinkeln och isolera det sluttande planet kan vinden utnyttjas. Vägghöjden är 2580mm. En nackdel är sluttande tak på övervåningen. Vår egenutvecklade passivhus-taksol kan tillverkas för antingen 400mm eller 500mm isolering. Fönster i gavlarna är att föredra, takfönster kan användas i mitten av huset. 

1¾-våningshus: Här har vi en riktigt smart lösning. Extra höga ytterväggar på 2950mm ger ett förhöjt väggliv som utnyttjas för övervåningen genom att takstolens underdel hänger ner mellan ytterväggarna. På detta vis förhöjs hela taket utan att det kostar nämnvärt mer än med en vanlig takstol. Ett tjockt välisolerat sluttande tak kan användas utan att takhöjen på övervåningen blir lidande. Ett Nordica 94 (94m² golvyta) får ytterligare hela 64m² golvyta på övervåningen med denna lösning.

Tvåvåningshus:
Alla en-våningshus kan byggas i två-vånings versioner. Två-våningsmodellerna motsvarar en-vånings versionerna enligt följande: Atlantica kallas Utklippan i två-vånings version, en-vånings versionen Baltica blir Kattegatt och Nordica blir Skagerack . Det bredaste standardhuset Hibernia heter Draget i två-vånings version. Tack vare prefabricerade golvkassetter tar det bara marginellt längre tid att resa ett två-våningshus. Detta gör det mycket kostnadseffektivt att bygga ett större hus för den som har detta önskemål.