1849-2013 Köpmanshuset, hela historien

 1849-2013 Köpmanshuset - hela historien

15 december, 2010: 

Idag köpte vi, Scandinavian Homes, J.B. Jonssons köpmanshus med lager, torp och trädgård, hela kvarteret. Säljare var den siste innehavaren av butiken från 1849, Ingvar Ljunggren. Mitt i centrala Lysekil på Kungsgatan 21. Men vi tar historien från början: 

Kungsgatan 1849 JB Jonssons affär till höger i bild

November 1849  J.B Jonsson

Johan Bernhard Jonsson var född i Fiskebäckskil den 12 mars 1827 och kom som 17 årig yngling till köpingen Lysekihl som handelsbetjent i handlanden H. Anderssons minuthandel. Efter avlagda kunskapsprov sökte J. B. Jonsson tillåtelse "att sig i Lysekihl bosätta och der idka all loflig handelsrörelse". Lagligt tillstånd beviljades enligt Konungens Befallningshavandes Resolution av den 5 november 1849.

Nybygget från 1860, Lysekils största hus, observera de gallerprydda pardörrarna som nu sitter på huset igen efter 100års vila på vinden i magasinet.

J. B. Jonsson var en kunnig och framsynt köpman, rörelsen utökades och handelsboden blev för liten, varför en nybyggnad gjordes år 1860 och därmed fick köpmanshuset det utseende som det fortfarande har. 1895 övre Kungsgatan Hotell Continental som brann 1913 längst bort, J.B Jonssons byggnad med Anna Carlssons pensionat till högerFörutom sin minut- och grosshandel var J. B. Jonsson även delägare i och redare för flera av de segelfartyg, som då funnos i Lysekil. Främst skeppades spannmål och sill till England och östersjöhamnar, varifrån andra handelsvaror hemfördes.Barkskeppet Carolina af Lysekil, Redare J.B Jonsson, Kungsgatan 21, Kapten Åsberg 1876 J. B. Jonsson var en allmänt aktad man, väl känd för sin hjälpsamhet. Han deltog med intresse i köpingens kommunala arbete och var dessutom ledamot av flera styrelser. "Gamle Jonsson", som drivit sin rörelse i 46 år, avled den 13 november 1895 i en ålder av 68 år

Mars 1901  J.A. Jacobsson

Jonas Alexander Jacobsson, född i Fiskebäckskil den 16 december 1862, 1913 Butiken under J.A. Jacobsson alltså J.B Jonssons efterträdarekonditionerade år 1881 som handelsbokhållare hos firma Ringström Mellbin och 1883 hos handlanden C. B. Andersson, Krokslätt, Göteborg. Därefter kom han år 1886 till firma Alfred Heden, Alingsås. Efter morbroderns, J. B. Jonsson, död kom Jacobsson till Lysekil för att jämte sterbhusdelägarna förestå rörelsen.
Den 1 mars 1901 blev J. A. Jacobsson firmans efterträdare. 
Lysekil blev stad 1903, och under de följande åren gick industrien och handeln framåt och 

1934 års påse

1902 entre butik J.A.Jacobsson

1902 års påse

under insiktsfull ledning följde firman med i utvecklingen. Det första världskriget bröt ut med ransonering och stor varubrist, men de svåra efterkrigsåren redos ut. När sedan importhandeln blev fri och nya varor kommo i marknaden ingick firman i ett nytt utvecklingsskede. Butiken 1920-tal

Gården 1920-tal

J. A. Jacobsson var en omtyckt köpman, som även deltog i köpmannaföreningens arbete. Han var intresserad seglare och sångare och en stor humorist och många äro historierna om honom. Efter att ha innehaft firman i 30 år avled han den 4 april 1932 i en ålder av 69 år.

April 1932  Harry Ljunggren

Harry Ljunggren, född i Lysekil den 22 oktober 1895.
Vid J. A. Jacobssons frånfälle övertog han firman den 12 april 1932. Började sin anställning i firman år 1908-1915. Efter några års anställning hos Otto Meyers Handels AB i Åmål åren 1918-1920 och en kort tid hos handlanden Ragnar Andersson, Lysekil, kom han tillbaka till J. B. Jonssons Eftr. år 1920.
1956 Kungsgatan 21, Joglings optik och JB Jonsson eftr
Harry Ljunggren moderniserade butiken åren 1950-51 genom att sänka golvet till gatunivå och installera stora skyltfönster mot Kungsgatan. Moderna kyldiskar och kylskåp anskaffades. Foto från 1956 visar en sympatisk fasad. Ljunggrens specialkaffeFörvanskningen av fasaden med asbestskivor och 1960-tals fönster av ett bredare och lägre format gjordes 1960. Det lär ha varit dåvarande byggnadsnämnden som framtvingat denna märkliga "modernisering", samma sociala ingenjörer som är ansvariga för förstörelsen av många stadskärnor i Sverige vid denna tid. Avled 4 december 1970 vid 75 års ålder. Det var då hela 62 år 6 augiusti 2009 Ingvar Ljunggren med sin sista nya stamkund Erik i gamla butiken J.B. Jonsson 160 år sedan startensedan han börjat arbeta på firman.


Januari 1970 Ingvar Ljunggren

Ingvar Ljunggren är född i Lysekil den 10 april 1934. Efter avslutade studier i hemstaden, företagsekonomiska studier i Göteborg samt pedagogoska studier i Stockholm, tillträdde han som firmans juniorchef år 1958. Under åren 1960 – 68 uppehölls handelsläraretjänster i Hunnebostrand och Malmö. Vid faderns frånfälle 1970 övertog han firman år 1971.Butik lilla kaffekvarnen 2010

Särskilt ostarna och det egna kaffet Jubileums special var kända och uppskattade vida omkring. Torpet och trädgården på baksidan sköttes i alla år som en hemlig oas mitt i Lysekils centrum. Ingvar drev affären ensam i 39 år ända tills han vid 75 års ålder, hösten 2009, tvingades stänga på grund av sjukdom. En 160 årig epok avslutades till mångas saknad. Ingvar avled den 13 december 2013, han blev 79 år.

Våren 2010

Köpmanshuset kläddes med asbestplattor år 1960, men bara på framsidan och gavlarna. Baksidan, som nästan ingen sett, var helt intakt från 1860. Ingen röta, inga sprickor. Baksidan vätter mot norr och är följaktligen inte utsatt för direkt solljus. Endast målad med tunna lager linoljefärg. När man skär och slipar bort färgen på ett litet område för att räkna färglagren kallas det färgtrappa. Det gjorde vi, och fick det till 8 lager. Inte mycket med tanke på åldern. Det innebär att baksidan målats om i snitt vart artonde till nittonde år under 150 års tid. Fönstren i trapphuset var original englas med karm och bågar i helt perfekt skick. Målade med linoljefärg, något helt annat än dagens vatten/plast färger.Baksida huvudbyggnad original träpanel från 1860 linoljefärg bevarar

 Salong Kungsgatan 21 år 2010, kakelugn, fiskbensparkett, dörrar och listverk bevarasDet var smalt mellan huvudbyggnad och magasin i mer än 145år

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Magasinet på baksidan byggdes mellan 1860 och 1866. Vi trodde länge att magasinet var byggt omring år 1900, men vi fann 1866 textat med blyerts under taket på gavelväggen vid rivningen av magasinet. Beviset, magasinet är byggt före 1866Vems farfars farfar var det som skrev årtalet 1866?

 

14 april 2011  Rivning magasin

Rivning av magasinet påbörjas. Sorgligt men nödvändigt eftersom stockarna i flera ytterväggar faktiskt var ordentligt rötskadade efter många års vatteninträngning genom stora hål i taket på flera ställen. Att de tre och en halv våningarna var timrade löst på stora stenar och direkt på berggrunden fungerade bra rent hållfasthetsmässigt under nästan 150 år, men det hade varit för svårt att isolera och bygga om magasinet till något användbart även om rötskadorna inte hade funnits.

Magasinets tak från 1800 talet utan papp med enkelkupiga takpannor. Det har regnat in i decennierÄr enkelkupigt tegel verkligen lika bra som tvåkupigt? Det betvivlar vi trots kultur-arkitekternas kampanjer för enkupigt. Vi tycker det viktigaste är att det fungerar, sedan ska det vara snyggt och hålla riktigt länge. Svaret är självklart för oss - tvåkupigt äkta lertegel, som vi har på de omlagda och nylagda taken. Klart överlägsna betongpannor och de sitter bättre på taket än de gamla enkupiga pannorna.


Magasin rivs 2011

Se dig omkring, notera hur gamla och slitna betongpannor ser ut redan efter 10-15 år medan tegel är som nytt efter 50 år på taket

Dokumentation av byggnaderna och bevarande av användbara komponenter möjliggjordes genom en delvis manuell rivningsprocedur. Föregående ägare hade noggrant stuvat undan gamla dörrar, fönster och annat material som vi nu kunnat återanvända. 

 

Magasinet pardörr Lars borstar april 2011

Gjutjärnsgaller pardörr 1860 renoveras  

 

Två par gjutjärnsgallerförsedda dörrar hittades högst upp på vinden. Med nya dörrkarmar och gångjärn är de nu återmonterade på köpmanshuset med fungerande gamla lås. 

 

 Magasin gamla skyltar

 

 

 

 

 

Byggnadsantikvarisk undersökning av arkitekt Conny Jerer och Ekocentrums Ann-Mari Sannum

Köpmansdisken finns nu på Grand Hotell i Lysekil

 

 

 

 

Förr byggdes det mer naturligt, man plansprängde inte, man anpassade bygget till naturen. Människovänliga miljöer blev resultatet. Vem vill frivilligt bo i sterila massproducerade miljöer? Men hög densitet är ändå viktigt, att bygga tätt för att skapa en levande miljö.  

Köpmanshusets mjölbingar. Lokalt producerat mjöl på 1800-talet

3x10" plank med dymlingar av eneträ, ett fantastiskt arbete utfört hantverksmässigt på 1860-talet. Man kan inte låta bli att reflektera på hur lätt allt har blivit med hjälp av olja, elekticitet och smarta uppfinningar.

 

 

 

Vacker ren natur, granit

4 juni 2011  Ombyggnad köpmanshus

Ombyggnad av köpmanshuset startar. Den övre delen av trapphuset bevaras liksom existerande fjärrvärmekopplingar (under soptunnan). Modern isolerad gjuten platta med alla rör och kulvertar klara för framtida kopplingar. 

 Grundisolering nytt större trapphusGammalt trapphus bevaras

 

 

 

 Liten bergsklack fick Snigamitas bort

 

 

 

 Vi isolerar huset på utsidan och kan därigenom bevara insidan som som den är i lägenheterna. Gamla lerklinade väggar med alla tapetlagren kvar.

170mm lättregel monterades på 600mm cc. Livet i lättregeln fyller vi med frigolit och 170mm stenull monteras noggrant. Utanpå asfaboard och 28mm läkt. Ny träfasad, gran som är grundmålad med linoljefärg. Precis som ett nytt Scandinavian Homes.

Gavel och tak före isolering

Vägg isolerad med asfaboard

 

 

 

 

Lättregel 170mm monteras med vinkeljärn

 

22x170mm granpanel grundad med linoljefärg

 

 

 

 

 

1860 års byggmetoder är inte särskilt annorlunda än Scandinavian Homes nuvarande metod.  I huvudsak mer isolering och tätare bygge. Taket med åsar och av- och på brädor är hel-fina efter 160 år. Därför lägger vi helt enkelt på reglar på 1200mm cc och 300mm stenull ovanpå det gamla taket.Horisontell panel spikas på Lite justeringar behövdes för att jämna till sättningar som skett under åren. Därefter råspont, takpapp, strö- och bärläkt. De dubbelkupiga tegelpannorna lades på 1950. De var i utmärkt skick och kunde användas igen. Lite kompletteringar krävdes, en del av taket är lite ljusare än där de gamla pannorna ligger.  

Köpmanshus 1860 passiv renovering med dukFönstren återställs till ursprunglig 10-16 storlek

De nya fönstren är storlek 10-16, de är dubbelt sidohängda med hasp, samma utseende som originalet. Helt i trä och vitmålade. Vår standard glasning med 50mm tjock treglas kassett. Genomsnittligt U-värde för huset alla fönster är extremt lågt, 0.85 W/(m2K). Det är en konstig värld vi lever i. 1960 tvingade kommunen Ljunggrens att minska antalet och öka bredden på fönstren för att modernisera huset när plattorna sattes på. År 2013, när vi återställt fönstren till ursprunglig typ, vinner huset kommunens byggnadspris.  

Välisorerat kulturfönster högprestanda med super-3-glaskassett

 External insulation refurbishment passive Scanhome

När man renoverar blir det baklänges ibland. Vi gjorde tak och väggar först, utvändig isolering av grunden på slutet. Eftersom det inte gick att komma åt att tilläggsisolera huset under har vi istället isolerat grunden på utsidan. Ett dike grävdes runt hela huset, så djupt det gick, cirka 50cm under marknivå. 20cm polystyrenisolering monterades på utsidan av den gamla stengrunden. Denna isoering putsades sedan med armerad silikatputs. Därefter fylldes diket med Leca isoleringskulor. Horisontell utkragning med ytterligare 

Grundisolering horisontell

frigolit ungefär 80cm ut från huset minskar värmeförlusterna ytterligare.

Ett intressant problem uppstår med denna metod. Hur ventileras grunden när ventilerna i gamla grunden är igensatta? Vår lösning blev att ordna ett utsug av luft från källaren i mitten av huset med ett av ventilations-aggregaten. En liten ventil i golvet i vardera ändan av huset släpper in luft till källaren. Detta fungerar riktigt bra, 

under huset bibehåller marken en temperatur av 20 grader med en relativ fuktighet av 40-50%.  

Besökare Passivhusdagarna 2013
Kontoret renoveras

Scandinavian Homes Sweden fick ett nytt fint kontor i det gamla köpmanshuset. Vi är småhustillverkare som bygger nya småhus. Eftersom vi använder beprövade metoder och material kan man säga att det finns en viss logik i att sälja nya hus från ett 150 år gammalt hus. Genom fönstret kan besökare beskåda vårt nya passivhus med lägenheter. 


 


Platsbyggt kök på gammaldags vis. Hela köket är byggt av pärlspont som målats med linoljefärg. 
Handbyggt 1800tals kök nytt pärlspont och linoljefärg
Kakel från Karlskrona kakelfabrik som suttit i huset för länge sedan återanvändes. 
Kök platsbyggt med höga skåp utrymmeseffektivt
Bänkskivan är gjord av hyvlad gran som behandlats med pigmenterad Jupex 45 kina-olja och sedan linoljevax. En fördel med denna metod är att skåpen blir mycket större inuti än motsvarande fabriksgjorda standardkök gjorda av spånskivor.
 

 

Ny butik Delikatesser Lysekil Morten
I gatuplanet mot Kungsgatan finns "Kungsgatans Delikatesser" som fortsätter den 150 åriga mattraditionen i huset.
Dessutom en mysig kafeteria, "Kulturkafe Jord"
En liten butik som säljer hantverk av återanvänt material kallas Rita's flickor.  

Kulturcafe Jord Kungsgatan 21 Lysekil hembakt gott trivsamt


Ritas flickor återbruk hantverk

April 2012  Nybygge passiva lägenheter  

Interesting project passivlägenhet snabbt byggt ScanhomeDen 1 april 2013 påbörjas grunden för nya passivlägenheterna. Nybygget på 304m2 är uppdelat på tre hyreslägenheter, en på 116m2 och två på 94m2. Det är en variant av standardmodellen Skagerrak 229. Genom att öka husbredden med 600mm, lägga till golvyta på vinden samt passiv uppgradering får huset en golvyta av 304m2. Ursprungligen planerades ett större hus med sex lägenheter, men detta hade dock kunnat bli lite för stort på tomten. Av den anledningen minskade vi huset storleksmässigt så att det fick plats utan rivning av det gamla torpet. Helheten blev på detta vis mer balanserad och även en stor del av den gamla trädgården kunde bevaras.Grundsula undvik sprängning bevara berghällar Scanhome

Grunden är murad av 30cm Lecablock direkt på berget utan behov av sprängning. På grund av höjdskillnaden är höjden hela 4.2m mot söder. I denna stora källare placerades en ståltank på 23m3 som fungerar som säsongslagringstank för de 50m2 solfångare som redan finns på taket av det gamla köpmanshuset. Grunden har isolerats med ytterligare 20cm expanderad polystyren på insidan. Värmeförlusterna från den isolerade stora vattentanken värmer upp källaren och även berggrunden under huset utan att störa bostaden med övervärme. På detta vis bidrar källaren till husets extremt låga energiförbrukning. Systemet beskrivs mer noggrant under sidorna om forskning inom EINSTEIN projektet. Här kommer även forskningsresultaten att presenteras under de närmaste åren. Passivhus bygge Lysekil lägehet ultrasnabbkonstruktion scanhome kulturbyggnad

Bottenbjälklaget läggs ut den 23 april och själva resningen av husbyggsatsen påbörjas nästa dag. Två ovanliga detaljer på detta bygge är att vi leverat väggarna utan gips på insidan. Detta är möjligt eftersom Scandinavian Homes husfabrik ligger i Lysekil bara 2km från byggplatsen. Det andra är att den vertikala panelen inte är fabriksmonterad, den är handspikad på plats för att undvika synliga horisontella skarvar för ett mer autentiskt 1800-tals utseende. Det går undan med bygget som vanligt, vi brukar starta på tisdag kl 07.00 och avsluta bygget med taket på och dörren låst kl 12.00 följande fredag. Denna gång tog det lite längre tid eftersom vi lastade in tonvis med gipsskivor, takpanel och golv under byggets gång på varje våningsplan. Allt för att minimera tunga lyft och tidsåtgång i slutfasen. Neturisolering cellulosafiber passivhus takstol med extra djup

Observera vår egenutvecklade passivhustakstol. Den har dubbla högben för att få plats med 40-50cm inblåst cellulosaisolering. Det riktigt smarta är att vindsvåningens golv hänger ner mellan de 2950mm extra höga väggarna. Denna extra höjd kommer väl till pass då husets takvinkel av arkitektoniska skäl hållits ner från 40 till 35 grader. Med ringa kostnad fås en mycket rymligare övervåning samtidigt som passivhusisoleringen får plats. Sedan vi introducerade denna takstol för fyra år sedan har den använts i nästan alla hus byggda med vindskonvertering. Den är faktiskt är inspirerad av 200 åriga takkonstruktioner i ladugårdar i Jämtland.duschrum pärlspont linoljefärg treglas takfönsterSpecialtätning av treglas takfönster Velux som annars kan läcka.

Takfönster finns i badrummen på övervåningen. Det är treglasfönster med en extra skumkragning på utsidan för att minska värmeförlusterna lite. Det är alltid problematiskt med takfönstrens stora värmeförluster genom deras installation ovanför takpappen. Det finns dessutom risk för vatteninträngning runt takfönster. Vi har därför utvecklat egna metoder i blåsiga och regniga Irland för att minska risken för vatteninträngning. Tryckprovningen gick väldigt bra med ett värde av 0.2 luftomsättningar vid 50Pa tryck. Detta trots tydliga luftläckage runt glasningen av båda takfönstren.Lägenhet naturmaterial linoljefärg på gips giftfritt Scanhome

Högt gammalt hus, nej, nytt Scanhome superhusScandinavian Homes speciella dubbla passivhusvägg är både kostnads- och utrymmeseffektiv. Vi staplar helt enkelt upp ett helt skikt av mellan 120-145mm stenull på insidan av yttervägg. Ångspärr monteras och en vägg av 45x70mm reglar och ytterligare 70mm stenull byggs på insidan. Total isoleringsstocklek är mellan 335-360mm med fantastiskt bra U-värden tack vare ett skikt helt utan köldbryggor.   

Inflyttning i alla tre lägenheterna skedde den 1 oktober 2013, 6 månader efter byggstart.

Lägenhet två modernt kök 2013

 

 December 2013 Lysekils stadsvapenByggnadspris 

 Lysekils kommuns nyinstiftade byggnadspris tilldelades renoveringen av köpmanshuset i december 2013. Enligt bestämmelserna ska priset delas ut vartannat år till: ”En byggnad inom Lysekils kommun som på ett förtjänstfullt sätt förnyar vårt moderna kulturarv och/eller bidrar till Lysekils kommuns kulturhistoriskt intressanta kulturmiljö"  Vi vann i hård konkurrens med Strandflickornas fina renovering av Havshotellet som ligger intill tennisbanorna i Kyrkevik. Ägarlägenheter billiga ekologiskScandinavian Homes kontor ligger i nedervåningan av köpmanshuset. Vi har till och med kvar köpmanshusets skrivbord, dels det gamla från mitten av artonhundratalet, dels det nyare från 1930 talet. Välkommen in till oss för att planera ditt eget nybygge. Ekologiskt, långsiktigt hållbart och extremt energieffektivt precis som våra egna byggnader på Kungsgatan.Scandinavian Homes Sweden AB Kontor Passivhusbyggare

___________________________________________________________________