Bakgrund och filosofi
Varför är Scandinavian Homes hus byggda som de är?

Vill ni köpa ett    riktigt bra hus riktigt billigt?


Hur går detta till?

 

 

Vädertåliga  Scandinavian Homes har byggt mer än 280 svenska trähus i Irland sedan starten 1991. Alla tillverkade i vår fabrik i Lysekil. Det Irländska klimatet är oerhört krävande, med fukt, regn och hårda vindar. Många av våra hus är byggda i extremt utsatta lägen på Irlands västkust där vindhastigheter på 40-50m/s inte är ovanligt. Regn och stark vind samtidigt avslöjar obönhörligt minsta fel i konstruktion och utförande av ett trähus. Så vi vågar påstå att vi är riktigt kunniga på att bygga hus som verkligen fungerar i ur och skur.

Modultänkande  Vi arbetar på ett mycket enkelt och konsekvent sätt. Med fyra olika standardbredder på våra hus och längd som kan variera med 1.2m upp eller ner i alla kombinationer. Vi har en prislista (inte riktigt klar på svenska i skrivande stund) som klart redovisar vad som kostar vad i ett hus. För enkelhetens skull har vi ett namn för varje bredd på hus. Det startar med vår smalaste standardtyp kallad Atlantica med 6m bredd, Baltica typen är 7.8m bred, Nordica 9m breda och slutligen vårt breda Hibernia som är hela 10.8m brett. 

Alla hus kan tillverkas i vilken längd som helst, så länge som längden varierar i steg på 1.2m. Anledningen till detta är naturligtsvis att vi alltid eftersträvar att hushålla med resurser (och kostnader) Vi anpassar husets längd till antalet takstolar som behövs och dessa är alltid  placerade på ett avstånd av 1.2m mellan varandra. Husets hörn är alltid tillverkade på samma sätt och bultade tillsammans vid resningen. Detta gör att vi aldrig stöter på problem med hus som inte passar på grunden och vi behöver aldrig improvisera på byggplatsen för att få ihop det..
 

Alla kunder får ett arkitektritat hus  Tänk på ett hus som endast ytterväggar och föreställ er att ni kan fantisera ihop precis vad ni vill inne i denna låda! Kom med en enkel skiss på ert drömhus till oss så att vår arkitekt kan tolka denna skiss och producera en ritning som är unik för ert läge och era preferenser. Vi har hundratals ritningar som ni kan få inspiration från. Man kan låna planlösningar från flera olika hus och kombinera ihop dem till något som passar just er situation. Vi tar betalt för ritningarna, men det brukar inte kosta mer än mellan 3000 till 4000kr per hus.

Priseffektivitet  Att bygga Svenska trähus på Irland var inte helt lätt i konkurrens med prisbilliga men dåligt oisolerade hus byggda av betongblock. Vi var helt enkelt tvungna att vara riktigt pris-effektiva. Inga onödiga kostnader i design, konstruktion, organisation, men samtidigt upprätthålla en mycket hög kvalitet och isoleringsstandard. Vi har utvecklat kunskap i hur man bygger billigt utan att kompromissa med funktions-kvalitet och energieffektivitet.

Vad vi erbjuder  Vi räknar vi med att det oftast är mest pris-effektivt att en lokal entreprenör färdigställer husgrunden efter våra ritningar. Men vi erbjuder även denna tjänst om den efterfrågas. Det är oftast fråga om en isolerad platta på mark med golvvärme och inbyggda avloppsrör och elrör. Alternativt används en uppmurad källare och träbjälklag.  

Vi levererar och reser huset och lämnar er med färdiga isolerade ytterväggar, takkonstruktion med takpapp, fönster och dörrar installerade.

Vi kan färdigställa fram till lufttätt hus.  

Leverans av material, ej monterat: Takpannor och taksäkerhet + vi kan leverera allt material för innertak, mellanväggar, listverk, innerdörrar, golv, etc..

Vi projekterar och levererar gärna ventilationsanläggning med återvinning, men det finns så många varianter av uppvärmning och ventilation, så detta måste diskuteras i detalj för varje hus. Kök och garderober, vitvaror och VVS liksom eldragning och rörläggning lämpar sig bäst att avtala med en lokal entreprenör. Fråga oss, vi har kontakter på många orter.

Komponenter  Superfönster från norska NorDan, treglas, varav ett härdat 6.3mm, hela glasningskassetten är 50mm. Extremt ljuddämpande förutom mycket bra U-värde. Argon fyllning och dubbla energiskikt samt varm-kant. Verandadörren är helglasad. Entredörr är likaså NorDan N-Tech passivdörr med bättre U-värde än andra dörrar. 

Naturliga material   Vi undviker konsekvent oprövade metoder och komplexa material i våra hus. Naturliga och kretsloppsanpassade material faller sig naturligt att använda.

-Ytterväggen är isolerad med rockvool med en heltäckande imregnerad träfiberskiva på utsidan av träramen. En rejäl 28mm luftspalt mellan skivan och det yttre skalet som antingen är linoljebehandlad träfasad eller Blu-clad silikat fiber skiva med genomfärgad silikat-puts.

-Taket är gammaldags 17mm råspont med vår speciella takpapp som är anpassad för extremt regnigt klimat, ströläkt och tegelläkt.

-Vi undviker exteriör plåt i möjligaste mån eftersom livslängden på plåtbehandlingen verkar vara endast 10-20år (om man inte oljar in den då och då).

Passivhus och super-passivhus standard  Helst bygger vi endast passivhus, dvs hus som förbrukar <10-12 W/m2 på årest kallaste dag. I det milda Irländska klimatet har vi myntat begreppet ”super passiv hus” på de av våra hus som förbrukar mindre än 5W/m2 på årets kallaste dag.  I ett kallare klimat som i Sverige krävs tjockare isolering, men glöm inte bort att tätheten mot luftrörelser i isoleringen är mycket viktig även i Sverige.

Vägg   Vår yttervägg är riktigt smart. Grundutförandet är 45x145mm regel med stenull och invändig gipsskiva. Omsorgsfullt monterat med fönster och dörrar i vår egen fabrik i Lysekil. När huset är byggt med taket på läggs ytterligare ett heltäckande skikt med 145mm stenull på insidan + ångspärr + 45x70mm regelverk med ännu ett skikt stenull på 70mm, allt som allt 360mm isolering.

Tak   Taket kan isoleras till mycket låga u-värden i enplanshus utan att det kostar särskilt mycket. Det är bara att blåsa in 700mm lösull eller cellulosaisolering över hela ytan. 

När det gäller 1½ plans hus erbjuder vi vår egenutvecklade passivhus takstol som består av dubbla högben med utrymme för 500mm isolering. Vi brukar använda cellulosa isolering som blåses in.
Vår vindslucka är den tjockaste på marknaden med ett U-värde på 0.41. Vi brukar dessutom förbättra den ytterligare med en enkel skiva på toppen av ramen på kallvinden.
 
Täthet   Vi är riktigt bra på att få till mycket täta konstruktioner. Ytterväggarna som levereras från vår fabrik i Lysekil är mycket täta  mot luftrörelser. Detta tack vare vår heltäckande yttre asfaboard och vår omsorgsfulla montering med tejpning av alla skarvar och tät spikning mot syllen. Lika viktigt är det att få till mycket hög täthet mot luftrörelser i takisoleringen. I det extremt blåsiga Irland har vi utvecklat smarta metoder för att helt undvika luftrörelser i takisoleringen och särkilt i den känsliga anslutningen mellan vägg och tak. 

 

Ditt dröm-hus, gör en lista på vad du vill ha:

  • Varmt och skönt året om med låga underhålls-och driftskostnader
  • Naturmaterial, inga komplexa kompositer med flamskyddsmedel 
  • Lite framtida underhåll
  • Behagligt inomhusklimat 
  • Miljötänk i hela byggprocessen 
  • Kostnadseffektivt bygge
  • Helt egen planlösning
 
 

 

Historia: Byggnadsmetoderna som finns kan delas in i två grupper: tunga=sten och lätta=träkonstruktioner. På Irland och Storbritannien har de tunga metoderna varit helt dominerande. Detta är också fallet i varma länder som Spanien och länderna i Sydamerika. Lätta metoder har använts i kalla klimat, såsom Skandinavien, Nordamerika men även i Japan, Australien och Nya Zeeland. Orsakerna till detta kan tillskrivas klimatet, men också tillgången på byggmaterial och kulturella traditioner. Generellt har det i Europa använts trä där det funnits tillgängligt. I områden där virkestillgången har varit begränsad har man varit tvungen att använda andra material.

De skandinaviska nybyggarna som kom till öar som Färöarna och Island använde så mycket trä som möjligt. Bristen på skog tvingade dem att bygga delvis under mark där endast den översta delen av väggarna, och naturligtvis taket, byggdes av trä. Allt tillgängligt virke såsom drivved användes. Ett annat exempel på sten kontra trähusbyggande finns i Skåne respektive Småland. Till Skåne måste virket forslas vilket var tidsödande och kostbart därför byggde man korsvirkeshus där.

Konstruktionen var en timmerram som fylldes i med sten och murbruk. I Småland, där virkestillgången var god, byggdes nästan alla hus av timmer. När virkestillgången har varit god har man historiskt föredragit trä som byggmaterial. Det skapar dessutom ett behagligt inomhusklimat.

Idag har vi fler valmöjligheter än någonsin. Vi kan använda det material som passar bäst för det lokala klimatet. För att bygga ett bra hus med lång livslängd och låga driftskostnader är det två faktorer som är avgörande:

- Byggnadens isolering
- Byggnadens förmåga att motstå väta

Ytterväggen har följande funktioner: 

1) Strukturell funktion

  Lätta metoder:
  - trä-ram, stål-ram, stolpverk
   
   
  Tunga metoder:
  - betongblock, sten, tegel, betong
   
   
   
  Andra metoder:
  - halmbalar, polystyrenplast fylld med betong
 
2) Väderskyddande funktion
 
 

 

Träpanel -på träregel (vår metod)Massiv timmervägg

  Cementbaserad puts på vägg:
  - på betongblock
  - på armeringsmatta på timmer vägg
  - på styv isolering på väggen
  Kalkputs kan appliceras på alla tunga väggar
  Modern lättputs appliceras på:
  - fiber-silikat skiva med luftspalt (vår metod)
  - styv isolering på väggen
  Plåt eller PVC (vinyl) på träregelvägg
  Tegel som yttervägg i en dubbel vägg med betongsten
  Sten som yttervägg i en dubbel vägg med betongsten


3) Isoleringsfunktion

Mineralull: på rulle, i skivor eller inblåst glasfiber- eller stenull,
Cellulosafibrer: återvunnet tidningspapper eller nya fiber av trä
Artificiella material: expanderad polystyren, strängpressad polyuretan
Naturmaterial: halm-balar, kork, fårull, hampa, lin
   

Scandinavian Homes metod:  Struktur, vi använder en vanlig träregelvägg av svensk gran, en beprövad metod under de senaste hundra åren.

Väderskyddande: Putsad silikat-fiberskiva eller träfasad. Båda med en luftspalt bakom. Innanför detta vårt vindskyddsskikt bestående av 12mm Asfaboard-skiva som spikas, tejpas och kläms fast och gör väggen vindtät utifrån. Räknat inifrån huset finns ångspärr monterat 70mm in i väggen.

Isolering: Vi använder vanlig Paroc stenull i skivform som passar exakt mellan träreglarna. 145mm + 145mm + 70mm = totalt 360mm i vår svenska passivhusvägg. Detta ger en vägg som är absolut lufttät, då Asfaboardskivan är diffusionsöppen men samtidigt luft och vattentät. Det yttre skalet av antingen trä-panel eller silikatfiberskiva med silikat lättputs samt ventilationsspalt. Detta är en säker beprövad teknik.

Plattan, isoleringen under betongplattan ger ytterligare en naturlig fördel eftersom fukten rör sig bort från den varma sidan mot den kallare sidan av isoleringen, dvs: utåt-nedåt.

Riktlinjer för hur vi arbetar  Scandinavian Homes strävar efter en långsiktigt bra helhet. Våra hus ska stå i minst hundra år och fungera bra utan stora underhålls och uppvärmningsproblem. Vårt första Passivhus byggdes 2005 och på Irland handlar numera nästan alla förfrågningar om passivhus. Vi har sannolikt missat försäljning av många hus genom att vi påtalar vad vi tror är fel i designen en av ett hus-dröm redan från början. Å andra sidan har vi flera hundra lojala, stolta och mycket nöjda Scandinavian Homes ägare i blåsiga och regniga Irland. 

Vi forskar tillsammans med flera Universitet och forskningsinstitut om möjligheterna att nå ännu lägre energiförbrukning än vad passivhusnormen kräver. Det är främst ökad användning av passiv solenergi, dels genom säsongslagring i tankar, men även nya sätt att använda den svaga vintersolen för direkt uppvärmning av tilluften. Vi samarbetar även med Passivhuscentrum i Alingsås för att kunna ta del av de senaste rönen därifrån.

Vi är intresserade av nya metoder och erfarenheter. På denna webbsida vill vi dela med oss av dessa kunskaper till våra kunder och besökare. Vi ser med glädje fram emot att få information som du tycker kan vara av intresse för oss och andra. Glöm inte att kolla och följa våra bloggar och facebook för det senaste.

Genomskinlighet och öppenhet  En öppen personlig relation med våra kunder med samtal om det perfekta huset är en bra början. Det är lättare för engagerade och välinformerade kunder att få till sitt drömhus. 

Byggmetoder, ritningar, kontrakt, betalning, kvalitetskontroll, allt detta fungerar bäst vid direktkommunikation mellan oss och kunden. Vi svarar snabbt på telefonsamtal och e-post och vi förväntar oss att våra kunder gör likadant.

Vi gillar entussiastiska och krävande kunder som är intresserade av långsiktigt hållbart byggande. Vi är där även när huset är byggt med råd och tips om underhåll, ekologiska färger och reservdelar till delkomponenter. Vi försöker hålla oss till etablerade underleverantörer som även de har ett långsiktigt tänkande med hållbara komponenter. 

Att undvika komplexa material  I dagens värld är vi alla exponerade för massvis av nya kemikalier och material nästan var vi än vänder oss. Vi tror att det är viktigt att reducera komplexiteten och mängden nya oprövade material i själva huset. Nya möbler och madrasser kan innehålla stora mängder rent gift och eftersom alla material avger partiklar till omgivande luft är detta bekymmersamt. Som hustillverkare kan vi bygga in effektiva ventilationssystem som byter ut inneluften varannan timma för att hålla nere partikel-mängden i inomhusluften. 

Vi använder uteslutande enkla material som trä, gips, linoljefärger, cellulosaisolering, stenull och kakel. Enkel polyeten som ångspärr i väggar och tak (samma material som i genomskinliga plastpåsar för matförvaring). Vi rekommenderar användande av enkla linoljefärger för väggar och tak inomhus. Men glöm för all del inte bort att undvika konstiga kemikalier i dagliga livet, för städning kan man uteslutande använda oparfymerat diskmedel och såpa. 

Enkla lösningar  Enkla förståeliga konstruktioner är lättare att underhålla i framtiden. Det är viktigt att den som bor i huset har en förståelse för apparater och system som installeras. I själva grundkonceptet passivhus ingår enkelhet, hellre passiv isolering än flera komplexa värmesystem. Med superisolerade fönster och varma väggar genom passivhusisolering behövs inte särkilt avancerade värmelösningar.

En enkel braskamin kan fungera för att värma hela huset tillsammans med ventilationssystemet som sprider värmen runt huset. Man kan lägga till solfångare och olika mer eller mindre komplicerade system av vattentankar för att öka procentandelen solvärme. Men först av allt måste huset byggas på rätt sätt så att energibehovet minskar.