Fabrik

I linje med filosofin att minska energislöseriet, bygger Scandinavian Homes en ny super-isolerad produktionshall i Lysekil.

Byggnaden är en något förbättrad standard lättvikthall av stål från Llentab AB, Sverige.

10 Sep 2004
28 Okt 2004
8 Nov 2004
15 Nov 2004
22 Dec 2004
Ansökt om tillstånd
Schaktning påbörjas B
etongfundament
Start av Llentabs montering
Redo för produktion


Energi prestanda:
Energi användningen för värme av byggnaden är mycket låg, överträffar alla svenska och europeiska byggnormer med goda marginaler. Med en utomhustemperatur på -15C° och lägsta accepterad inomhustemperatur på +15C° vi räknar med att ha en total effektförbrukning av max 15W/m2.

Komponent Isolering U-värde
vägg
tak
våning
fönster
fönster
gångdörrar 
fabriksportar
200mm
300mm
100mm
3-glas
2-glas

45mm
0.19
0.13
0.21
1.3
1.6
1.2
0.8


Den första PASSIVHUS produktionslinjen i världen.
Scandinavian Homes verkar vara det första huset tillverkaren i världen att erbjuda system byggda hus som fullt ut möter passivhusstandarden som definieras av Passiv-Haus institutet i Tyskland.


Världens första fabrikstillverkade PASSIVHUS?
I februari 2005 byggdes det första passivhuset i den nya fabriken.


Schaktning och utfyllnad


Den välisolerade grunden


Klicka på bilden ovan för att ladda ner ritning i PDF-format.


Detalj av hörnet som visar betong, stål och golvvärme.


Den 120mm tjocka betongplatta

Takkonstrutionen

Hela taket lyfts

Byggnaden lyfts ytterligare en sektion. 

Tak och armaturer monteras innan byggnaden lyfts
Tjocka väggar med mycket isolering design Lars Pettersson passivhusentusiast
Extriör
Hustillverkare Scanhome energisnåla passivhus
Extriör

Interiör

Produktionenteam framför en Nordica vägg

Fikarummet i fabriken.
Ekohus av naturmaterial Scanhome fabriktillverkar passivhus
En gavelvägg under monteringVändbord i husfabriken vi gör 10.8m långa väggar
Billiga hus tillverkas i Scanhomes fabrik
Monteringshallen

Nybyggnation passivhus trähus som är billiga