Ekologi

Grön, miljövänlig, energieffektiv, sustainable.....     Slagord som "grön", "miljövänlig", "energieffektiv" förlorar snabbt sitt värde då de används för alla slags varor, organisationer och tjänster, t.om livsstil. Var uppmärksam, "greenwash" kallas det när allsköns kommersiella och politiska aktörer plötsligt börjar använda dessa begrepp.  Under rubriken "Teknisk Guide" presenterar vi mycket fakta om våra hus.

Underhåll = Ekologi. Att rengöra och underhålla sitt hus innebär en avsevärd förlängning av livstiden för detaljen man sköter om.  Tänk på ett fönster som exempel. Det behöver rengöras inemellan och mekanismen och gångjärnen behöver smörjas kanske vartannat år. Utsidan som är sol-utsatt behöver rengöras och oljas in / målas tunnt med färg kanske vart tredje år. Alu-klädda fönster behöver även de torkas av med bilvax, bilspraymedel, olja eller liknande. Ett fönster kan fungera mer än hundra om det sköts om, det kan behöva bytas ut efter bara 10-15år om de negligeras (i.e. missköts)  Se inspirationsbilder till höger....

Hållbarhet    Byggandet av trähus är en verkligt miljövänlig konstruktion. Barrträ är en hållbar naturresurs. Fler träd planteras årligen än vad som avverkas. Virket som används är uteslutande svensk gran (Picea abies) och tall (Pineus silvestris). Gamla och beprövade byggmetoder säkerställler att inga fuktproblem uppstår - detta är det miljövänligt sättet att eliminera risken för mögel och röta.

Grönt alternativ - livskvalitet    När vi blir mer medvetna om vad som påverkar miljön negativt väljer vi ibland det mest miljövänliga alternativet, ett "grönt val".

Tyvärr kan detta vara dyrare än de vanliga mer osunda produkterna - ekologiskt odlade grönsaker är ett exempel. I ett trähus från Scandinavian Homes är det tvärtom. Boende-komforten och boendekostnaderna är betydligt lägre och byggmetoden är mycket miljövänlig jämfört med andra alternativ.

Peak-oil eller växthuseffekt?     
Till att börja med är våra hus byggda av en naturresurs, barrträd från Sverigas skogar. Dessa träd återplanteras i en högre takt än de huggs ned och själva materialet binder koldioxid under mycket lång tid.

Att använda fossila bränslen för uppvärmning av dåligt isolerade hus är ett enormt resurs-slöseri. Detta antingen man tror på "global warming" eller inte. Redan för 20 år sedan skrev vi i vår första katalog på Irland: "What right does this generation of people in Europe and North America have to use up our planets fossil resources for thoughtless heating of poorly built houses?" 

Energi, avfall och föroreningar i produktionen av ett hus    Det åtgår betydligt mindre energi för att producera ett trähus med god isolering jämfört med ett hus byggt av murade väggar. Trä kräver relativt små mängder energi för att användas till byggnation. Trä är också lätt i förhållande till sin styrka. Detta gör det ekonomiskt vettigt att transportera och att arbeta med. Bonus är att avfallet från primär-bearbetningen av trä användas för att göra bl.a spånskivor och för energiproduktion. Trä är ett miljövänligt material - under avverkningen, bearbetningen, användningen och förbränning. Konserverande behandling med kopparsalter behövs för trä i vissa fall utomhus. I motsats till andra byggmaterial är trä hygroskopiskt, det andas, har förmåga att ta till sig luftfuktighet för att senare avge den. Kolla undertaket på 200 åriga hus, ofta lika bra idag som när de byggdes.

Vi är riktigt bra på att lasta våra hus effektivt på lastbil. Vi kan transportera kompletta hus på upp till 200m² på en enda trailer genom smarta lösningar i hela kedjan. Resultatet är låga kostnader och små utsläpp i produktionen av ett hus.En trailer lastas med ett passivhus på 220m2. Hus nr 281 av standardmodell Hibernia 138 utanför husfabriken i Lysekil
 
Livscykel och belastning på miljön    Den förväntade livslängden för huset, och tiden innan större reparationer är nödvändiga, är en viktig miljöfråga, samt en ekonomisk fråga. Ett hus som fungerar bra under en lång tid kommer naturligtvis att belasta miljön mindre än ett som behöver mycket skötsel. En träpanel av skandinaviskt virke som behandlas med linolja håller i flera mansåldrar.

Det faktum att olika typer av material, såsom tegel, PVC, aluminium och trä krymper och expanderar annorlunda är viktigt för underhåll och livslängd. I ett hus byggt av en blandning av olika material, såsom en vanligt tegelhus, händer följande: Olika delar av huset rör sig på olika sätt och problem med sprickor och läckage uppstår. Ett trähus har inte dessa problem eftersom hela strukturen flyttas på samma sätt när temperatur och fuktighet förändras över året.

Peak-oil är överhängande - energibesparingar är nödvändiga   
Genom att bygga och bo i ett passivhus bidrar du aktivt till att spara energi samt blir belönad omgående genom lägre kostanader.