Teknisk info

Nedladdningsbara byggbeskrivningar

 

Vi har gjort några av våra ritningar tillgängliga för nedladdning. Du kan ladda ner dem genom att klicka på lämplig ikon.

Sektionerna är:

  • Passiv enplanshus
  • Passiv med inredd konverterad vind
  • Superpassiv enplanshus
  • Superpassiv med konverterad vind

 

Isolerad platta grund för passivhus

Grunden
Våra grunder är konstruerade för maximal energibesparing. För mer information: läs Technical guide eller ladda ner vår standardritning för grunder till höger. I Sverige används oftast isolerade L-element med 
300mm isolering under betongplattan. Även på dessa förbättättrar vi isoleringen genom en extra skiva på insidan. Vi kan utföra detta arbete alternativt kan en lokal entreprenör anlitas direkt av kund för att utföra detta arbete med vårt ritningsunderlag.

INSTRUKTIONSMANUAL

Instruktionsbok passivhus byggare instruktioner beskrivning


Detta 40 sidors faktaspäckade häfte kommer med varje hus. Bilder och 
förklaringar hur huset byggs. Från början till slut inklusive underhåll. Detta dokument publiceras inte för allmänheten, det är endast till för våra kunder.

Det här är ett passivhus: Snabbintroduktion

Passivhus ger komfort

Passivhus är en byggnad med minimala värmeförluster vilket innebär att det inte blir kallras vid fönster eller kalla ytterväggar. Det är också vindtätt så att inte drag uppstår. Därför upplevs passivhus som mycket behagliga med god komfort för de boende.

Passivhus är miljövänliga

Ett passivhus minimerar behovet av köpt energi och maximerar intag av gratisenergi. Det betyder att miljöbelastningen minskar i takt med energibesparingen. Vårt företag bygger passivhus med traditionella material som trä, stenull, cellulosafiber och gips.

Sveriges sydligaste passivhus Smygehamn Scandinavian Homes

Passivhus är lönsamma

Genom minimalt värmebehov sparar man pengar. Behovet av tillförd värme är så litet att all värme kan distribueras genom tilluften. (Vi föredrar dock golvvärme eftersom det ger högre komfort) Därför kan man spara in investeringar i värmesystem. Passivhus är på så vis billigare att bo i och kan vara billigare att bygga om man följer vårt modultänkande. 

Snåla och smarta byggnader

Ett passivhus behöver väldigt lite energi till uppvärmning. Den köpta värmeenergin är mycket liten. Den största delen av värmen är istället gratis. Den kommer från instrålad sol, värme från människor och spillvärme från apparater, tvätt och matlagning. I ett passivhus är runt 70-75 % av energin som värmer huset gratisenergi. 

Man kan uppnå nära nog oberoende av köpt energi med minimal vedeldning i en enkel braskamin. Värmen sprids någorlunda bra runt om i hela huset genom ventilationssystemet.Bra prestanda fantastiska fönster med lågt U-värde Passivhus vid havet Scanhome modell Hibernia

Krav för passivhus

Scandinavian Homes anser att passivhus helt enkelt är ett hus som förbrukar max 10W/m2 på årets kallaste dag, krångligare behöver det inte vara.

Officiellt måste emellertid flera olika krav uppnås för att byggnaden ska kunna kallas passivhus. Grundkravet i södra Sverige är att byggnaden kräver maximalt 12 Watt tillförd värmeeffekt per kvadratmeter vid +20 grader inomhus på årets kallaste dag. För att uppnå detta krävs bl.a hög lufttäthet. Max läckge 0,3 l/s m2 omslutningsyta vid 50 Pa tryckskillnad.

Internationellt används begreppet luftomsättning per timma. Detta är mycket enklare att förstå. Kravet är <0,6 luftomsättningar/h vid ±50 Pascals tryckskillnad. Vi kan erbjuda PHPP (passive house planning package) analys för att möjliggöra certifiering enligt den internationella passivhusstandarden.

Se Kravspecifikation för passivhus i Sverige Läs mer på www.passivhuscentrum.se

Scandinavian Homes passivhus; våra extra krav

Med erfarenhet från mer än 50 byggda passivhus i blåsiga och fuktiga Irland, har vi, Scandinavian Homes, lagt till ytterligare ett krav: Hög täthet mot luftläckage från utsidan in i isoleringen. Detta vindskikt måste vara perfekt, särkilt mellan yttervägg och tak. Scandinavian Homes har utvecklat metoder för detta som presenteras i vår "Instruktionsmanual" som följer med varje hus.