månadsarkiv: maj 2013

Passivhusisolering på insidan

Med Scandianvian homes metod att lägga till passivhusisoleringen på insidan, efter det att huset är rest, blir husets väggar helt utan köldbryggor. Här monteras 120mm stenull i obrutet skikt. Sedan kommer ytterligare 70mm isolering och ångspärr

Scanhomes passivhusisolering

Scanhomes passivhusisolering

på insidan av detta skikt.

Solen värmer – Vattnet kokar

Vattnet kokar!  Nej inte ännu, vi fick dit nya huset med källare och 23m3 vattentank i tid. Nu, 2 veckor före midsommar, producerar våra solpaneler nästan 27kW som mest mitt på dagen. Inte lätt att ta vara på om man inte har tillräckligt stor volym att spara värmen i.

Passivhus med tre lägenheter. Falu rödfärg och stående lockläkt gör att detta hypermoderna hus ser ut som 100+år gammalt. Det är klart, om man använder material och metoder från 1800-talet kommer det att kännas äkta eftersom det är äkta.

Passivhus med tre lägenheter. Scandinavian Homes standardmodell Skagerack 304. Linoljebaserad ”Falu rödfärg” från Wibo färg i Göteborg och stående lockläkt gör att detta hypermoderna hus ser ut som 100+år gammalt. Det är klart, om man använder material och metoder från 1800-talet kommer det att kännas äkta eftersom det är äkta.

I källaren residerar stortanken med vatten som redan efter 3-4 dagar ökade från 7 grader till 28 grader. Med passivhus standard klarar man sig med mycket svagt värmesystem. Det blr intressant att se hur länge solvärmen räcker innan vi måste till att stötta med fjärrvärme nästa vinter.

Säsongslargring av solvärme i 23.000 liter ståltank. Ännu oisolerad, men redan varm av värmen från solfångarna på JB Jonsson-huset.

Säsongslargring av solvärme i 23.000 liter ståltank. Ännu oisolerad, men redan varm av värmen från solfångarna på JB Jonsson-huset.

 

 

Utsikt från passivhuslägenheterna

Utsikt från lägenhet 2 och 3

Utsikt från lägenhet 2 och 3

Utsikt från lägenhet 1

Utsikt från lägenhet 1

 

 

 

 

 

 

Stora fönster och verandadörrar utan mittpost eller spröjs mot syd i alla lägenheter. Dessa moderna fönster kommer delvis att döljas från gatan när balkongerna monteras med balkongräcken målade med fasadens ljusa Falu-röd linoljetemperafärg. Det gäller att få till en rimlig balans mellan önskan att ha stora panoramafönster för utsiktens skull med åtföljande stora värmeförluster på vintern och överhettning av lägenheterna på sommaren. Samt estetiken från utsidan. Kom ihåg att fönster, även de allra bästa, har ungefär 10 gånger högre värmeförluster än ytterväggen. Klicka här: Se sidan 3 om U-värde jfr fönster och vägg

Orust Energimässa

Ronny och Pia Hasslöv visar pappersisolering för vind

Ronny och Pia Hasslöv visar pappersisolering för vind

 

Praktiska erfarenhetar efter att ha byggt 50 enskilda passihus meddelades av Lars Pettersson

Praktiska erfarenhetar efter att ha byggt 50 enskilda passihus meddelades av Lars Pettersson

Bilder från Orusts Kretsloppsakademis energimässa som anordnades i Ellös. Imponerande initiativ som vi kan tacka många lokala eldsjälar för. Vi var två företag från Lysekil som ställde ut. Även vår samarbetspartner Lysekils Miljöisolering visade cellulosaisoleringen Thermofloc som de blåser in. Används för takisolering i alla Scandinavian Homes hus. Lars Pettersson, Scandinavian homes fick även möjlighet att hålla sin passivhusföreläsning på svenska för första gången

Energimässan Ellös 2013

Energimässan Ellös 2013

Scandinavian Homes Lars Pettersson

Scanhomes monter

 

Luftrörelser i isoleringen

Bygget skrider framåt med stormsteg. Detta syns inte på utsidan alla dagar. Ett riktigt välbyggt passivhus kräver omsorgsfull tätning på insidan. Det gäller egentligen mer än ”blowerdoortest” – täthetsprovningan som är så aktuell helt plötsligt. Scandinavian Homes fokuserar dessutom på lufttätheten i skiktet utanför isoleringen. Vi kallar detta vindskyddslagret. Om vi får luftrörelser i isoleringen försvinner isoleringsförmågan. Det gäller därför att få till hela huset. I blåsiga Irland har vi utvecklat egna metoder för detta.

Dubbel tätning mellan väggsektion och golv

Dubbel tätning mellan väggsektion och golv och strängar med Supermastic. Vindstyrkor på >30m/s vind samtidigt som det hällregnar har har gjort att vi utvecklat metoder för tätning som är okända i Sverige.

 

 

 

 

 

 

-Golv, oftast och enklast är platta på mark, inga problem, vid torpargrund måste man tänka till.
-Tätningen mellan grund och yttervägg. Dubbel gummilist mellan vägg ock platta. Detta förutsätter att ytterväggen är helt lufttät.
-Våra prefabricerade ytterväggars vindskyddsskikt bakom fasaden tätas omsorgsfullt i fabriken. Särskild omsorg visas täthet vid syll och runt fönster och dörrar. Vid montage används en Supermastic-3 fog mellan väggsektionerna.
-Mellan vägg och tak är det svåraste stället, vi har en super-metod för detta som beskrivs i vår instruktionsmanual.

Vindavledaren tätas mot takstol, hammarband och vidare uppåt mot den luftspaltsbildande skivan som når ända upp till taknock.

Vindavledaren tätas mot takstol, hammarband och vidare uppåt mot den luftspaltsbildande skivan som når ända upp till taknock.

-Tak. Samma här, vår metod ger överlägsen täthet mellan takisolering och luftspalt mot råsponttaket. Takfönster är riktigt problematiska att installera säkert. Både mot vatteninträngning, luftrörelser genom yttre vindskyddet och det inre tätskiktet.

Men, här blir det lite svårare att förklara, det yttre tätskiktet, som naturligtvis är diffusionsöppet, kan inte testas med det omskrivna täthetsprovet. Alla nybyggen är helt beroende av snickarnas moral, attityd och skicklighet eftersom det inte går att prova den yttre tätheten efteråt. Mer om det inre täthetsskiktet, ångspärren, eller ångbromsen och blowerdoortest en annan dag.

Sorry, vår 40-sidiga illustrerade instruktionsmanual får man först när man bestämt sig för att bygga ett Scandinavian Homes hus….