Enstegstätade fasader.

Riktigt vindutsatt läge i västra Irland kräver tät konstruktion men med ventilarad fasad.

Riktigt vindutsatt läge i västra Irland kräver tät konstruktion men med ventilarad fasad.

Sedan första huset byggdes 1991 har Scandinavian Homes uteslutande byggt fasader med ventilerad luftspalt. Detta gäller både träfasader och putsade fasader. I Sverige misstänklggörs idag putsfasader på trähus. Det är helt rätt när det gäller enstegstätade fasader, de leder ofelbart till problem förr eller senare. Men uppfattar allmänheten att välfungerande ventilerade putsfasader har funnits under lång tid?

Jag frågar mig varför praktiskt taget hela branschen, inklusive många av våra största typhustillverkare hoppat i en så galen tunna? Tänker man inte själva alls?

Silikatputs på ventilerad skiva håller i alla väder under lång tid.

Silikatputs på ventilerad skiva håller i alla väder under lång tid.

Vår erfarenhet efter att ha byggt mer än 250 hus på Irland är att ventilarad lätt-putsfasad faktiskt fungerar bättre än träfasad (ventilerad naturligtsvis) när starkt slagregn förekommer tämligen ofta.

Vanlig vertikal lockläkt fungerar inte bra vid vind på 30m/s samtidigt som det regnar kraftigt. Vattnet på väggen blåser uppåt och tränger in mellan råsponten och gavelns hammarband om man inte använder en horisontell bräda högst upp på samma sätt som man gjorde i Bohuslän på alla hus för 100 år sedan. Vi har utvecklat metoder för att klara detta. Vi lägger en sträng uretanfogmassa på gavelspetsens topp innan råsponten läggs på. Horisontell träpanel fungerar dock, den hindrar vattnet från att rinna uppåt. Vid vertikal panel använder vi den traditionella brädan ovanför panelen mot taket.

På webbsidan Bygga hus rapporterades den 18 januari 2013 följande:

http://www.byggahus.se/nyheter/ingen-ers%C3%A4ttning-f%C3%B6r-fuktskadade-hus

”1,2 miljoner kronor, så mycket blir de 34 husägarna skyldiga i rättegångskostnader efter att domen fallit i målet gällande enstegstätade putsfasader. Domen har nu fallit i det omtalade målet där 34 husägare stämt Myresjöhus för fuktskador uppkomna på grund av en byggmetod som numera inte är godkänd, så kallad enstegstätad putsfasad. Dock var den vid byggtillfället godkänd och det är denna uppgift som Göta Hovrätt valt att gå på när de fattat beslutet att Myresjöhus inte kan ställas ansvariga för bristfälligheterna i husen. Enligt domslutet har Myresjöhus utfört arbetet enligt den tidens fackmässiga standard, ett domslut som går stick i stäv med tingsrättens dom för drygt ett år sedan. Enligt domslutet har Myresjöhus utfört arbetet enligt den tidens fackmässiga standard”

Några kommentarer från läsare av artikeln på ”Byggahus” visar på god probleminsikt:

Signaturen Celsius skriver: ”Men alla som bor i hus i Sverige vet ju om problemen med fukt. Fläktar i krypgrunder, isolering, dränering, luftspalter, mögelstopp i taket, pumpar i källargolvet, takutsprång, hängrännor. Och så vidare. vi har 100 sätt att skydda oss. Vi har lärt oss mycket. De grundläggande riskerna är kända. Vi vet att fukt vandrar och inte får stängas in mot organiska material. Mot den bakgrunden: Hur i hela friden kan en sådan dum metod, med så uppenbara (även för en lekman som jag) risker, godkännas och användas?

Signaturen Kjell skriver: ” Hovrättens dom är nog korrekt efter konstens alla regler. Tyvärr är det reglerna som har havererat. Det är lagstiftaren som satt regler som gör husköpare helt oskyddade med tillverkarnas expriment i att bygga så billigt som möjligt. Staten bör ta ansvar för detta. Det är dom som godkänt en byggmetoden som ev. bara i teorin kan fungera men som i praktiken inte gör det. Och det är dom som gjort det möjligt för Gar-Bo att tvinga på oss en överprissatt försäkring som inte funkar.”

Signaturen Sulan skriver: ”@Kjell: nej, nej, nej. Staten ska inte stå för detta. Jag vill inte betala dessa misslyckade hus. Visst Myresjöhus borde ta sitt ansvar eftersom de uppfört undermåliga hus. MEN som konsument måste man läsa på en hel del inför en husaffär. Puts har man på tegelhus, inte trästommar! Vad är det för del på traditionell träpanel med luftspalt som bevisligen funkar utmärkt. Vill man experimentera med nymodigheter får man själv stå för fiolerna om experimentet misslyckas. MEN som sagt, jag hade helst sett att Myresjöhus hade stått för detta, OCH jag lider med de drabbade familjerna. En mycket dyrköpt läxa som kan kosta flera av dem år/decenier att återhämta sig ifrån. Husköpet är den enskilt viktigaste affären en privatperson gör och då ska man inte köpa grisen i säcken.”

Signaturen Oldboy skriver: ”Självklart måste ansvaret ligga på den som yrkesmässigt jobbar med byggeri. Husfirman väljer vilken metod man vill använda. Det gör man naturligtvis efter normal företagsekonomisk bedömning. Man gör en avvägning mellan risk/kvalitet och maximal vinst. Byggherren/kunden kan endast rösta med fötterna i ett ”företagsområde”, (dvs där kommunen valt att maximera sin vinst och minimera arbetsinsatsen genom att sälja ett landområde till ett företag, (istället för enstaka tomter till byggherrar), som bygger en ”bombmatta” med likadana hus), och välja att inte köpa något hus med t ex enstegstätad fasad. Eftersom det inte går att välja annan fasadlösning än den av byggföretaget utvalda. (Jag kan ha fel, detta är ett antagande jag gör efter att ha sett ett antal sådana områden, och då jag utifrån rubriken gissar att det är 34 bostadsägare med likadana fasader i ett ”företagsområde” som stämt byggföretaget.)”

Signaturen Micke skriver: ”Dom får skylla sig själva att dom köpt hus som inte klarar nederbörd.”

 

Av Lars Pettersson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *