Kategoriarkiv: Väderskydd

ATT BYGGA I VÄDERUTSATT LÄGE

Kommentarer till Villaägarnas Ulf Stenbergs debattinlägg kallat ”Bygg friska hus från början” i GP den 9 februari 2016:

”Lågenergihus med organiskt material längst ut i väggarna, riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador, när slagregn tränger in i väggarna” Det var en konstig formulering; som om det vore naturligt att slagregn tillåtes komma in i väggen. Det är precis just därför man måste använda ventilerad fasad. Men om det yttre fasadskiktet inte är tätt mot slagregn (även runt fönster och dörrar) måste naturligsvis nästa skikt, (vi kallar detta skikt ”windbarrier” i Scandinavian Homes) vara helt vattentätt. Skarven mellan gavelspets och vägg är riktigt riskutsatt i de fall man använder träfasad som inte är lika vattentät som putsad fasad på cementfiberskiva.

Direkt på Atlantkusten Amerika nästa, extremt väderutsatt läge

Direkt på Atlantkusten: Amerika nästa. Extremt väderutsatt läge. Hibernia 164 på 230m2 med sex sovrum

Efter 25 års byggande på västra Irland är vår erfarenhet att utegips och fiberduk är exempel på ”windbarrier” som inte fungerar i kombination med träfasad i slagregnsutsatta lägen. Anledningen är att man inte får det vattentätt, tänk hällregn samtidigt som det blåser 30m/s, vatten letar sig fram bakom fasaden och tränger in i minsta lilla springa. Den svenska typgodkända ”ute”-gipsen åldras och kan praktiskt taget disintegreras efter ett antal år. Det är en gåta för oss att en sådan undermålig produkt rekommenderas för utomhusbruk. När staten tar sig för att typgodkänna material har man ett tungt ansvar när problemen kommer.

För övrigt tycker jag det är flera konstigheter i denna fråga. Mina synpunkter kan synas motstridiga, men det kanske är en filosofisk fråga, hur mycket ”ansvar” ska stat och myndighet ta genom regelverk och tvingande lagar. Och hur mycket erfarenhet, ärlighet och ansvar ska man räkna med från yrkesmän (yrkeshen kanske man ska säga numera?)

Fixed windows and veranda door works in extreme locations with driving rain

Fixed windows and veranda door works in extreme locations with driving rain

a) Varför finns statens typgodkända metoder och CE märkning när man inte kan lita på dessa? Borde inte godkännande myndighet ta ansvar för sina rekommendationer? Myndigheter är minsann myndiga så att det räcker till när de ska bestämma över oss andra och hitta på regler.

b) Varför hoppar erfarna byggbolag och hustillverkare i galen tunna gång efter annan och använder oprövade metoder som varje praktiskt erfaren byggmästare känner på sig är tveksamma? Förutom enstegstätade fasader, plattor på mark med isolering på fel sida. Det finns fler exempel. Ett är ventilationsinstallationer med återinblanding av gammal luft. Detta var vanligt på 1990 talet har ibland lett till sjuka hussyndrom.

c) Arkitekter och desigers hittar på nya utföranden hela tiden. Kanske lite ansvar borde falla även på dessa? Dessa yrkesgrupper kanske borde skolas in lokalt innan de fick designa hus i klimat de inte känner till? Hus med tak utan takfot och överhängade skyddande tak, komplexa tak och väggar med en blanding av olika fasadmaterial ökar riskerna för vatteninträngning dramatiskt om huset ligger i ett utsatt klimat. Ett hus som fungerar utmärkt i Stockholm, där det i princip aldrig blåser och regnar, skulle ruttna bort på några få år på Irlands västkust. Detta gäller även, men i mindre omfattning, på den svenska västkusten.

Lars Pettersson, CEO, Scandinavian Homes High Performance Passive Houses, Lysekil, Sweden & , Galway, Ireland